​    

Personale

LONE PAREDES - FAGDYRLÆGE​

Uddannet dyrlæge 1989.

Lige efter studiet startede jeg med 3 måneders efteruddannelse på et Dyrehospital i Pennsylvania, USA. Derefter arbejdede jeg i forskellige smådyrspraksis, inden jeg købte Rødovre Dyreklinik i oktober 1993. Efterfølgende har jeg taget en to-årig overbygning, så jeg nu er fagdyrlæge indenfor hund og kat. For at bevare titlen som fagdyrlæge, som jeg erhvervede i 1999, skal man kunne dokumentere overfor Dyrlægeforeningen at man løbende efteruddanner sig. Titlen tildeles for 5 år ad gangen. Jeg har deltaget i talrige kongresser i udlandet bl.a. fem gange i Orlando, Birmingham, Amsterdam og senest Barcelona. Jeg har især uddannet mig indenfor intern medicin, tænder, bløddelskirurgi, adfærd og reproduktion. Den sidste kongres jeg har deltaget i var verdenskongressen indenfor smådyr, som for første gang nogensinde blev afholdt i København i september 2017. Sideløbende med mit arbejde har jeg selvfølgelig haft et hav af kæledyr bl.a. heste, katte, kaniner og hunde. Jeg har opdrættet et kuld, korthårede gravhunde, ruhåret hønsehunde og senest to kuld Australian Shepherd. Det med at være opdrætter har også givet en masse erfaring i det praktiske dyrlægearbejde indenfor reproduktion.

HENRIETTE OUTZEN PETERSSON - DYRLÆGE

Jeg blev uddannet som dyrlæge i januar 2016. Jeg har altid vidst jeg skulle arbejde med smådyr og min helt store interesse har allerede tidligt på studiet, været indenfor kirurgi. I sommeren 2015 drog jeg til Mississippi State University Veterinary College, USA for at deltage i en intensiv kirurgisk rotation. Rotationen gav mig en masse kompetencer indenfor bløddelskirurgi hos hund og kat, som jeg bruger den dag i dag. Direkte efter mit specialeforsvar tiltrådte jeg som smådyrsdyrlæge hos Byens Dyreklinik, Nakskov. Her har jeg indtil nu, varetaget alle former for patienter men særligt kirurgiske samt tandpatienter har prydet min dagligdag. Ud over kirurgi er øjenlidelser samt hudpatienter noget som optager mig meget. Som en del af min efteruddannelse har jeg bl.a. deltaget i flere scanningskurser af den drægtige tæve – ”estimering af fødselstermin” samt dentale kurser indenfor kirurgisk ekstraktion af tænder hos hund og kat. I fremtiden planlægger jeg videreuddannelse indenfor smådyrssektionen herunder mere kirurgi og medicinsk udredning af vores kæledyr.

Ligesom vores veterinærsygeplejerske Christina er jeg også meget interesseret i marsvin og behandling heraf. I hjemmet holder jeg selv marsvin og chinchilla. Jeg kender Rødovre Dyreklinik indgående, da jeg har været i praktik hos Lone i det meste af min studietid. Jeg glæder mig til at møde alle mine patienter samt deres ejere!

Privat bor jeg med min mand Simon, vores Staff hvalp Ellie og vores marsvin og chinchillaer. 

christina

CHRISTINA VILDERSHØJ – AUTORISERET VETERINÆRSYGEPLEJERSKE

Jeg er uddannet som veterinærsygeplejerske fra Centrum Dyreklinik i København i 2013, hvor jeg frem til maj 2016 var ledende veterinærsygeplejerske. Herefter startede jeg på Rødovre Dyreklinik, men i 2017 fik jeg pludselig mulighed for at søge ind på dyrlægestudiet, hvilket betyder at jeg i dag er på klinikken på deltid, og uddanner mig til dyrlæge ved siden af.

Min store interesse er marsvin og kaniner, og jeg har taget en del kurser om denne patientgruppe, herunder et praktikophold i Australien på en klinik kun for kaniner og marsvin. Jeg holder også foredrag for andre veterinærsygeplejersker og har lavet et kompendie der er brugt som undervisningsmateriale på veterinærsygeplejerskeuddannelsen. Privat opdrætter jeg marsvin og bruger meget af min tid på bestyrelsesarbejde for Dansk Marsvineklub, hvor jeg bl.a. rådgiver om marsvin.

Udover alle marsvinene, deler jeg hus med min kæreste og to skønne sibiriske skovkatte.

Jeg er desuden cand. mag. i fransk og spansk og har undervist i mange år, inden jeg realiserede min drøm om at arbejde med dyr.

Æresbevisninger:

Hansenberg-medaljen 2013 – uddelt til de fem bedste elever på årgangen

Årets Veterinærsygeplejerske 2014 – uddelt på Den Danske Dyrlægeforenings årsmøde​

LOUISE HEY - AUTORISERET VETERINÆRSYGEPLEJERSKE

Jeg er uddannet som veterinærsygeplejerske på Århus Dyrehospital i 2002.

Derefter arbejdede jeg på Charlottenlund Dyrehospital i fire år. I den periode var jeg formand og bestyrelsesmedlem for Foreningen af Veterinærsygeplejersker i Danmark.

Fra 2006 – 2016 var jeg ansat som veterinærsygeplejerske på medicinsk afdeling og modtagelse på Universitetshospitalet for Familiedyr (tidligere Landbohøjskolen). I nogle år var jeg afdelingsveterinærsygeplejerske i modtagelsen. Som en del af det daglige arbejde underviste jeg dyrlægestuderende i håndtering af hund og kat og det at arbejde i laboratoriet. Jeg var en del af vagtteamet og har erfaring i at håndtere og behandle dyr med mange forskelle sygdomme.

I alle årene har jeg løbende efteruddannet mig på kurser, der supplerer og optimerer min uddannelse.

Min faglige interesse er hunde og katte – deres trivsel i forhold til adfærd, ernæring og allergi.

Privat har jeg to børn og en skøn Bichon Havanais. Jeg nyder at gå tur med min hund samt dyrke sport.

​SIMONE PALME MALINOVSKY - AUTORISERET VETERINÆRSYGEPLEJERSKE

Jeg er uddannet som veterinærsygeplejerske på Gentofte Dyreklinik og på Hansenberg tekniske skole i 2014. Her modtog jeg Hansenberg-medaljen, som blev uddelt til de to bedste elever på årgangen.
Efter endt uddannelse, blev jeg ansat i et 6 måneders vikariat på Gentofte Dyreklinik.
Herefter søgte jeg nye udfordringer på Universitetshospitalet For Familiedyr, hvor jeg arbejdede på hospitalets kirurgiske afdeling som anæstesisygeplejerske. Som en del af mit daglige arbejde underviste jeg de dyrlægestuderende i det at bedøve, klargøre, monitorere, smertedække og opvågning af den kirurgiske patient. Derudover var jeg en del af vagtteamet, der varetager hospitalets akutmodtagelse, hvor jeg var med til at passe, pleje og behandle dyr med mange forskellige sygdomme og skader.
Udover at arbejde som veterinærsygeplejerske har jeg også prøvet kræfter som hundelufter og har været frivillig hos Dyreværnet.
Min store faglige interesse er den kirurgiske patient, herunder anæstesi. Derudover interesserer jeg mig meget for adfærd og ernæring hos hund og kat.

Privat bor jeg på Amager med min kæreste. Vi har ingen kæledyr, men er begge passioneret hundemennesker, så når tiden og pladsen er til det, vil vi gerne have en hund (eller to). 

KATRINE FYLLGRAF CHRISTENSEN - VETERINÆRSYGEPLEJERSKE-ELEV

Katrine er startet på Rødovre Dyreklinik i juli 2018 som veterinærsygeplejerskeelev. Hun har forinden været i praktik på Benchmark Animal Hospital i Oklahoma, USA.

Mere info kommer.

Åbningstider

Mandag

​08:00 - 17:00​

Tirsdag​

​08:00 - 17:00​

Onsdag​

08:00 - 17:00​​

Torsdag​

08:00 - 18:30​​

Fredag​

​08:00 - 17:00​

​Tlf.: 36 70 42 06

Klinikken

Vi kan hjælpe med flere forskellige behandlinger på klinikken, blandt andet medicinsk og kirurgisk behandling af mindre husdyr.

Læs mere om hvad vi kan her.

​Rødovre Dyreklinik | Lucernevej 56 | 2610 Rødovre | Tlf.: 36 70 42 06| E-mail: info@roedovredyreklinik.dk